Idrotten och Ekerö IK som positiv kraft och föredöme

”Idrott på lika villkor” är viktigt för oss i Ekerö IK. Det ska inte vara en ekonomisk fråga att kunna vara med,
alla som vill idrotta ska få göra det. Vi i Ekerö IK har som ett mål att vara ”Sveriges GLADASTE Idrottsklubb”
och det är viktigt att föreningsmedlemmarna är delaktiga i både i idrottsaktiviteter och föreningsarbete. Alla
vi medlemmar har under 2015 genom olika insatser, såsom kraftsamlingen kring AIK-matchen och en
framgångsrik lottförsäljning.

EIK Lagbild

Vad har försäljningen av Sverigelotten 2015 gett oss?

Sverigelotteriet administreras av Folkspel som ägs av alla ideella föreningar. Det finns inga privata intressen,
allt överskott går tillbaka till föreningarna. Sverigelotten är välkänd, bland från TV- och radioreklam, vilket
underlättar försäljningen. Folkspel har delat ut mer än 16 miljarder under åren.

Vår försäljning av Sverigelotten gav hela 250 000 kr att dela på för oss alla i Ekerö IK år 2015. Ett fantastiskt
resultat på endast två försäljningsaktiviteter med försäljning av 20 lotter per tillfälle och spelare.
Föreningsstyrelsen vill framföra ett mycket stort tack till alla som bidrog i den värdefulla insatsen.

Intäkterna har använts på följande sätt:

  • Vi har målat om kansliet utvändigt, samt installerat nya element för 90 475 kr.
  • Hockeysektionen har byggt en skottramp för 5 576 kr.
  • Fotbollssektionen har investerat delar av sina intäkter i klubbrummet, samt i tvätt och torkutrustning
    för 32 869 kr.
  • Innebandysektionen har investerat 21 792 kr i sin ungdomsledarutbildning.
EIK kök EIK Hockeyramp

                                                                                             

Med hjälp av fotbollen och P00, har vi ett nyrenoverat klubbrum. Vi har nu även byggt en skottramp.

Övriga sektioner har inte använt sina intjänade pengar ännu.

De intjänade pengarna från Sverigelotten är fördelade enligt följande:

Sektion Intjänade medel Använda medel
Badminton 1 403 kr
Bordtennis 2 115 kr
Fotboll 66 224 kr 32 869 kr                                                                                                      
Ishockey 18 437 kr 5 576 kr
Innebandy 36 362 kr 21 792 kr
Armbrytning 459 kr
Föreningen 125 000 kr 90 475 kr
SUMMMA 250 000 kr 150 712 kr

Sverigelotten 2016

Tack vare den goda ekonomiska effekt 2015 års försäljning gav oss alla i klubben så gör vi två nya
försäljningsaktiviteter under 2016 och därefter tillsammans med sektionerna utvärdera framtida
försäljningssamarbeten. Vi har nu ett inarbetat framgångskoncept som fungerar smidigt administrativt.
Alla behöver bidra med en insats vid två tillfällen per år. Vi vill inte belasta våra ideella ledare med något
sälj- eller redovisningsarbete utan allt sköts via kansliet. Omkostnaderna är låga och nettovinsten hög.

Hela föreningsandelen av intäkterna från den kommande försäljningen under 2016, 50% av den totala
nettointäkten, kommer att användas för att renovera caféet på Träkvistavallen. Den andra hälften av
intäkterna tillfaller sektionerna på samma sätt som 2015. Här har du möjlighet att komma med synpunkter
och engagemang om hur du tycker att andelen i din sektion ska användas!


Tack för att du bidrar!

Föreningsstyrelsen Ekerö IK

Sverigelotten. Vinn 25 miljoner kr!